Bioprečišćivači

Kontaktirajte nas
AS-VARIO K CRNA GORA

Bioprečišćivač AS-VARIO K je projektovan za preradu sanitarno fekalnih voda  iz porodičnih kuća. Tehnološka rešenja postrojenja se zasnivaju na stabilnom i pouzdanom radu uz minimalnu potrošnju energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese, proverene dugogodišnom primenom u praksi.

Tehnološki opis rada AS-VARIO K
Otpadna voda ulazi u primarni taložnik (A) - početni deo UPOV-a u kojem se odvajaju čvrste materije od tečnosti. Sve razgradive čvrste materije isplivavaju na površinu ili se talože na dnu primarnog taložnika u kojem započinje proces njihove anaerobne razgradnje. Nakon mehaničkog tretmana u primarnom taložniku otpadna voda ulazi u aktivacioni deo (B) kroz prelivnu cev. Aktivacioni deo (B) služi za biološku obradu otpadne vode. U svom donjem delu (B) prostor je opremljen sa aeratorima za fine sitne mehuriće vazduha (vazduh se ubacuje pomoću kompresora), postoji i mogućnost ugradnje nosača biomase(C) kako bi se povećala stabilnost i učinak procesa prilikom većih priliva ili jače opterećenih voda u uređaj za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV). Prednost ove performanse je što su prihvatni kapaciteti (D) omogućeni kroz celi UPOV, osiguravajući na taj način skladištenje ili ukoliko je potrebno izlaz viška vode (iz uređaja za prečišćavanje otpadne vode). Aktivna smesa iz aktivacionog dela odlazi u vertikalni sekundarni taložnik (E) odakle se prečišćena voda prepumpava pomoću vazdušne pumpe (F) prema izlazu. Višak aktivnog stabilizovanog mulja se pomoću vazdušne pumpe prepumpava u primarni taložnik (A) koji služi i kao rezervoar za višak mulja.
A - Primarni taložnik i rezervoar za mulj
B - Aktivacioni deo/bazen
C - Nosač biomase
D - Skladišni deo
E - Sekundarni taložnik
F - Vazdušna/barbotažna pumpa
J - Aeracija
Modeli AS-VARIO K
Ugradnja u zelenu površinu
TipESQ [m3/dan]BPK5 [kg/dan]D sp / D un [mm]H [mm]Dul/DizlP [W]Stepen preciscavaniaCena €
5K4-60.15-10.06-0.25Ø13001500110/755093%3.500
8K5-80.45 - 20.18-0.48Ø13001500110/756993%4.000
12К8-122-30.48-0.78Ø168500001500125/759093%5.500
15К12-153-40.78-1.04Ø20001500160/11011095%6.800
20К15-254-6.250.96-1.62Ø23001500160/11013595%8.500
35К25-356.25-8.71.5-2.1Ø24502000160/11014095%13.500
50К35-508.7-122.1-3.2Ø29002000160/1102x 14095%18.000
100К50-7012 -18.73.2-4.8oval Ø6000x30001500160/1102x20095%24.000
Ugradnja u kolovoznu površinu
TipESQ [m3/dan]BPK5 [kg/dan]Dim [mm]H [mm]Dul/DizlP [W]Stepen preciscavaniaCena €
5K4-60.15-10.06-0.25Ø1660/13001500110/755093%4.000
8K5-80.45 - 20.18-0.48Ø1660/13001500110/756993%4.500
12К8-122-30.48-0.78Ø1960/16001500125/759093%6.000
15К12-153-40.78 -1.04Ø2360/20001500160/11011095%7.500
20 К15-254-6.250.96-1.62Ø2660/23001500160/11013595%10.500
Instalacija uređaja za prečišćavanje otpadnih voda
Bioprečišćivač (UPOV) se instalira na betonsku nosivu ploču (nema potrebe za zasipavanjem betona oko rezervoara), spaja se na ulazni i izlazni cevovod, pa se vrši spajanje UPOV-a i kompresora za proizvodnju vazduha koji se nalazi izvan UPOV-a. Na ovaj način se produžuje vek trajanja kompresora, s obzirom da su uslovi unutar UPOV-a jako agresivni. Uređaj za prečišćavanje otpadne vode se dostavlja spreman za rad, nisu potrebni elektro radovi osim spajanje kompresora na izvor napona. UPOV je opremljen izoliranim poklopcem sa zaključavanjem po kojem se može hodati 980x870 mm (standardna oprema).

Prednosti uređaja za prečišćavanje :
-Kvalitet prečišćenosti otpadnih voda ;
-Nivo podzemnih voda ne utiče na instalaciju;
-Nema potrebe za asistencijom sluzbi za čišćenje septičkih jama;
-Mogućnost samostalnog servisiranja sistema, formirani biološki otpad  (stabilizovani mulj) nema mirisa i može se odlagati u kompositnoj jami ili se može koristiti kao organsko đubrivo;
-Ekološki efikasan, bez neprijatnih mirisa;
-Tehnička voda nakon prečišćavanja može se odvoditi kanalima i drenažnim cijevima;

Nedostaci uređaja za prečišćavanje:
-Veći troškovi u odnos na septičke jame;
-Energetska zavisnost- za instalaciju aeracijskog sistema neophodan je priključak električne energije;
Biološka (Bio) septička jama - Biološki Pročistači - Bioprečišćivači - Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda - Instalacija, Popravke, Održavanje u Crnoj Gori