Izgradnja Fontana
u Crnoj Gori
Kontaktirajte nas
Vrste fontana

Izgradnja i montaža fontana – to je ozbiljan proces koji zahteva specijalizovano znanje i iskustvo. Kompanija «Montelgroup» nudi profesionalni dizajn, izgradnju, instalaciju i prateću garanciju i servisiranje, popravku i rekonstrukciju vaše fontane (vodopadi).
Naši stručnjaci će se konsultovati, nabaviti opremu, vizualizirati i razviti projekat fontane i provesti čitav niz instalacija i puštanja u rad opreme za fontane.
Velika fontana privlači veliki broj ljudi. A to su potencijalni kupci za: trgovačke centre, restorane, hotele. Dobro dizajnirana fontana ima veliku šansu da postane, ako ne i glavna, jedna od posebnih atrakcija čitavog grada.
Naši partneri i dobavljaci opreme iz fabrike «Fontana» u Grčkoj i ruskom «Vodaluksu», najprestiznij izvođači radova u oblasti izgradnje Fontana u Rusiji.

 

FAZE IZGRADNJE
1

Priprema jame za casu i tehničku instalaciju

2

Montaza ugradnjih delovova, armiranje case fontane

3

Šalovanje

4

Betonski radovi na casi i tehničkim prostorijama

5

Hidroizolacione case i hidrostatičke provjere

6

Zavrsni radovi

7

Ugradnja opreme u casi i tehničkoj prostoriji

8

Pustanje u pogon

Dobiti savjet o vašem projektu

PROJEKTI